elvonás

2012. 03. 06.

Vajon alaktani szempontból képzőknek tekinthetőek-e a szóelvonással keletkezett szavak eredeti alakjából leválasztott elemek? Hiszen eredetileg ezek abszolút tövek voltak (vagy nem?).
Ha a kapálból lett a kapa, hogyan hívták előtte a szerszámot?

A Magyar grammatika (Keszler Borbála szerk. 2000: 340 és 341) szerint az elvonás szóalkotási művelete során általában “egy egyszerű szóról leválasztunk egy meglévő vagy vélt morfémát — általában képzőt […] –, a maradék morfémát vagy morfémacsoportot pedig teljes szóként kezdjük használni” (2000: 340). A morfémaleválasztás eljárása során a nyelvérzék képzősnek ítél egy szóalakot, és belőle kikövetkeztet egy “alapalakot”.
E művelet a nyelvújítás során igen gyakori volt.
Hasonló (nyelvújítási) művelet a szócsonkítás, amelynek során képzőt vagy vélt képzőt sem kerestek, hanem csupán megcsonkították a szavakat azért, hogy azok rövidebbek legyenek (pl. gyárt > gyár, gépely > gép, vö. MGr. 2000: 341).


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra