Doktor és doktor

2012. 03. 09.

Tudomásom szerint a dr. titulus esetében a helyesírási szabályzat alábbi pontja érvényes:
153. A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. Mészáros Mihály, Id. Kelemen László, Ifj. Jakab Imréné; Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a tanácshoz, hogy… stb. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. Mészáros Mihály is. Szép Gergely és ifj. Lukács
Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen. – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István; de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös József is.

Kollégám viszont teljes meggyőződéssel állítja, hogy a kis- és nagydoktori címeket azáltal különböztetik meg, hogy a név előtt a kisdoktorinál dr., a nagydoktorinál Dr. szerepel függetlenül attól, hol szerepel, mondaton kívül belül. Szerintem a fentebb idézet szabály érvényes, van kivétel ez alól ebben az esetben?

A tudományos fokozatot jelölő dr. nem szerves része a tulajdonnévnek, ezért alapvetően kisbetűvel írjuk a szövegekben. A magyar helyesírás szabályai 153. pontja a nagybetűs írásmódról ezt írja: „A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel”. Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyvében még további helyzeteket közölnek: névtáblán, névjegykártyán, képaláírásban, képernyőn, címkeszerű feliraton…
A 153. pontban továbbá: „Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók.”

A különféle fokozatok között nincs írásmódbeli különbség.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra