elválasztás

2012. 03. 13.

Hogyan szótagoljuk a következő szavakat: luxus, extra, legfrissebb, házig, István?

Az elválasztások: lu-xus, ext-ra, leg-fris-sebb, há-zig, Ist-ván.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra