rövidítések előtti névelő

2012. 03. 19.

Hivatalos levélben, jogszabályban többször előfordul intézménynevek, jogszabályok ismétlése esetén azok mozaikszóval vagy egy betű-szám kombinációval való helyettesítése.
Eddig nem okozott problémát, pl.: MBFH, az MBFH.
Most találkoztam miniszteri rendelet (R1.) névelős formájánál az „a R1.” alkalmazásával az „az R1.” helyett. Helyes ez?

A rövidítések előtti névelőről röviden az a szabály mondható el, hogy a kiejtett alakhoz igazodik. A kérdéses rövidítés (R1.) kiejtve: [er egy]. Ha kiejtésben magánhangzóval kezdődik a szó, elé az az határozott névelő kerül. Helyesen tehát: az R1.
(Bővebben itt olvashat a kérdésről: Laczkó–Mártonfi: Helyesírás. Orisis Kiadó. Budapest, 2004. 375. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra