alanyos alárendelések egybe-, különírása

2012. 03. 20.

Hogyan kell írni a „jég()vájta” szót pl. a „jég()vájta völgy” kifejezésben, egybe vagy külön? Nem találom sem az OH.-ban, sem az AkH.-ban. Ilyen esetekben honnan lehet tudni, hogy a 106. szabálypont melyik része alkalmazandó, az a) vagy a c) pont? Az OH. 103–104. oldalán található lista mennyire tekinthető teljesnek? Létezik esetleg egy ennél teljesebb lista is az egybeírandó alanyos kifejezésekről?

Az igei igenévi utótagú alanyos alárendelésekkel kapcsolatban javaslatom szerint a következőképpen érdemes eljárni:
1. Ha a kérdéses alárendelés megtalálható az OH. 103–104. oldalán felsorolt összetételek között, akkor ennek megfelelően egybeírjuk (ezekre vonatkozik a szabályzat 106. pontjának c. része, vagyis ezek a hagyományosan egybeírt alakok). Jobb híján ez a lista teljesnek tekinthető, más fogódzó ugyanis nem áll rendelkezésünkre e problémás esetben.
2. Ha a keresett kifejezést nem találjuk az említett listában, akkor a 106/a. szerint az általános különírás lép érvénybe.
A föntiek alapján a jég vájta (különírt) formát javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra