értendő ezalatt

2012. 03. 25.

„Értendő ez alatt, a gazdasági és pénzügyi unió megvalósítása…”
vagy
„Értendő ezalatt…”?

A fönti két mondatrészlet közül a második a helyes írásmódú: Értendő ezalatt…
(A mutató névmás és a névutó kapcsolatáról és e szerkezetek helyesírásáról lásd az Osiris Helyesírás 120–122. oldalát.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra