locsolóversmondó verseny

2012. 03. 26.

1. A baleset szó hogy választódik el: bal-eset v. ba-leset?
2. légyszi v. lécci? (esetleg más, pl. léci?)
3. irodalom-dolgozatfüzet v. irodalomdolgozat- füzet?
4. locsolóversmondó verseny? A locsolóvers szót sem tudom, egybe- v. különíródik?
5. Hogyan elemezzük a következő mondatot?
” Apja helyett apja kívántam lenni ennek az árva gyereknek.”

1. A „baleset” összetett szó, ezért a helyes elválasztás: bal-e-set (235. szabálypont).

2. Irodánk egy korábbi válaszát idézem (2011. IV. 23.), mely részletesen kifejti a kérdést:
„Teljesen szabályosnak mondható forma lenne a légy szí’, hiszen az eredeti szófordulatból egy hiányjellel jelzi a rövidebbé válást. Ezzel az írásformával két baj van: 1. a beszédbeli rövidülést nem jelöli kellő mértékben (a két alkotó tagot különírja, az í hosszúval szerepel); 2. a kialakult írásgyakorlatot nem követi (a Magyar Nemzeti Szövegtárban például a légy szí’ alak nem szerepel).
A kérdésben szereplő változatok közül a légyszi írásmód javasolható, mert ebben még nagyjából felismerhető a két alkotóelem: a létige E/2. személyű, rövidebb alakú felszólító módja (légy) és a szíves szó megrövidült szi kezdő szótagja. Ráadásul ez a forma megegyezni látszik a kialakult írásgyakorlattal is, hiszen a Google keresőprogram 2011. április 22-én 2 000 000(!), a Magyar Nemzeti Szövegtár 316 találatot jelzett erre az alakra.
Az egyik internetes többnyelvű szótár is ezt az alakot tartja számon: http://en.wiktionary.org/wiki/l%C3%A9gyszi.
Természetesen az ejtésmódot még inkább tükröző léci, lécci írásmódok is elfogadhatók, ha a nyelvhasználó tudatosan, adott stiláris töltettel kívánja használni. (Ilyenre leginkább bizalmas hangvételű műfajokban, az internetes nyelvhasználatban, illetve szépirodalmi művekben van példa.)”

3. A kettőnél több tagból álló és hat szótagnál hosszabb összetételeket a fő összetételi tagok határán kötőjellel tagoljuk (138. szabálypont). A kérdezett szót kétféleképpen is tagolhatjuk: irodalomdolgozat-füzet (irodalomdolgozatok írására használt füzet), illetve irodalom-dolgozatfüzet (irodalomból használt dolgozatfüzet).

4. A „locsolóvers” szó tagjait jelentésváltozás miatt egybeírjuk (hiszen nem olyan versről van szó, amelyik locsol). A „locsolóversmondó” jelöletlen tárgyas összetétel, melyet szintén egybeírunk. Tehát a helyes alak: locsolóversmondó verseny. L. 112., 123/c. szabálypont.

5. A kérdezett mondatban az alábbi mondatrészek szerepelnek:
állítmány: kívántam
alany: (én)
összetett tárgy: apja lenni
birtokos jelző vagy részeshatározó (a kettő gyakran érintkezik egymással, ilyenkor birtokos részeshatározónak is nevezik): gyereknek
minőségjelző: árva
minőségjelző (kijelölő jelző): ennek
állapothatározó (helyettesítő határozó): apja helyett.
L. Keszler Borbála szerk., Magyar grammatika, Bp., Nemzeti, 2000, 414., 436., 443.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra