marquise-szelet vagy márkízszelet

2012. 03. 27.

Marquise-szelet vagy Márkíz-szelet, esetleg a kötőjel nélküli alak elfogadott?

A “marquise” olyan idegen szó nyelvünkben, amely megindult a jövevényszóvá válás útján. Ennek megfelelően például Tótfalusi István Idegenszó-tárában (Tinta, 2005, 584.) már a magyaros “márkíz” írásmód is megjelenik. A “marquise” alakhoz kötőjellel kapcsoljuk a “szelet” szót, mert a “marquise” előtag hangérték nélküli, úgynevezett néma betűre végződik: marquise-szelet. A magyarosan írt előtaggal azonban már egybeírjuk az utótagot, hiszen a két tag jelentéstömörítő összetételt alkot: márkízszelet. L. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 276.; 129. szabálypont.
A szót mindkét esetben kisbetűvel kezdjük (kiemelt helyzetben eltérhetünk ettől).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra