a „sén” szó jelentése

2012. 03. 28.

Községünk határa közelében feküdt egykoron Seenkuzou (Györffy György olvasatában Sénkőaszó) település, illetve patak. A ‘kő’ és ‘aszó’ tagokat meg tudom magyarázni, a ‘sén’ tagra lennék kíváncsi, mit jelent. Kapcsolatba hozható-e a ‘szem’ szóval esetleg személynévi áttétellel? Az eredeti „ős”-ként gyanúba vett objektum egy szigethegy lenne, amelynek neve lehetett a „Szemkő”. ‘(Őr)szem’, vagy csak ‘kiemelkedés, dudorodás’-féle jelentéssel.

Az Új magyar tájszótárban a kérdezett szó „a keréktalpat körülfogó vaspánt, abroncs” jelentésben szerepel (seen~sén~sín). L. B. Lőrinczy Éva főszerk., Új magyar tájszótár, IV., Bp., Akadémiai, 2002, 898-899. A név magyarázatakor érdemes figyelembe vennünk, hogy a „seen” alak több szempontból is eltér a Halotti beszéd „zumtuchel” alakjától, a „seen” „szem”-ként való értelmezése hangtörténeti szempontból kérdéses.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra