aláírásminta, vesszőhasználat

2012. 03. 28.

Két kérdésem van:
1. Az aláírásminta szóra vonatkozik. Egy szó vagy kötőjel?
2. A második az értelmező vesszővel kapcsolatos.
a) Kell-e vessző a “létrehozott” szó után ebben a mondatban: a tévedésből létrehozott, “Proposed” státuszú vállalkozás
b) a “kívánt” szó után: a módosítani kívánt, “Confirmed” státuszú
c) a “státuszú” szó után: létezik egy “Proposed” státuszú, új változata is
d) a “származó” szó után:…de lehetnek az illetékes hatóságtól származó, már létező tanúsítványok is
e) az “álló” szó után: hat fülből álló, üres tanúsítványlap
f) az “elfogadott” szó után: uniós vagy tagállami szinten elfogadott, vonatkozó jogszabályok listája

Van-e valamilyen általános szabály az értelmező vesszők használatára akkor, ha az melléknévi igeneves szerkezetet vezet be?

1. Az “aláírásminta” szót egybeírjuk.
2. A kérdéses esetek eldöntéséhez segítséget nyújt, ha elolvassuk az OH. többszörös jelzőkről szóló részletét (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 350.). A vessző kitétele gyakran attól függ, hogy a közlőnek mi a mondanivalója. Ha a két jelzőt külön hangsúllyal, szünettel elválasztva ejtjük a mondatban, közéjük vesszőt teszünk. Ha azonban egy hangsúlyszakaszba esnek, a vessző elmarad. A kérdezett mondatok mindegyikében helyes a vessző használata.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra