alkalmazottai és érintettjei

2012. 03. 28.

Megnéztem az MNSZ-ben az alkalmazottjai/alkalmazottai szóalakokat is: ebben az esetben – ellentétben az érintettjeivel – az alkalmazottai “nyert”. Mi az oka ennek az eltérésnek?

Az -ai, -ei, -jai, -jei birtoktöbbesítő jelek használata ingadozik, főként a -t végű névszók esetén. A Nyelvművelő kézikönyv szerint “jobbára a nyelvszokás szabja meg, melyik szóban van ingadozás”, és a megfelelő alak kiválasztásához a nyelvérzékünket is segítségül hívhatjuk.
Néhány támpontot azonban ad a válaszhoz. Az -ai, -ei alak a gyakoribb (már ez is újabb az elavultnak tekinthető -i-hez képest, például: az ő baráti~barátai). A -j hang eredetileg hiátustöltő hang volt, a két magánhangzó közötti űrt töltötte be (meze-j-e), most már mássalhangzó mellett is megjelenhet.
A kérdéses szavak közti különbségben szerepet játszhat a homonímia elkerülésének igénye. Ha az “érintett” szót egyes szám harmadik személyű birtokos személyjellel látjuk el, -j nélkül a következő alakot kapnánk: (az ő) érintette. Ez azonos alakú a kijelentő módú, múlt idejű, egyes szám harmadik személyű, határozott ragozású igelakkal: érintette (azt). A -j beszúrása alkalmas a nyelvtani homonímia megszüntetésére: (az ő) érintettje – érintette (azt). Ez egy lehetőség, mely azonban nem magyaráz meg minden ingadozást.
L. Grétsy László–Kovalovszky Miklós főszerk., Nyelvművelő kézikönyv, II., Akadémiai, 1985, 1074–1077.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra