amelyek

2012. 03. 28.

Az alábbi mondatban helyes-e az „amelyek” vonatkozó névmás használata? A kérdés azért merült fel, mert két főnévre kell, hogy utaljon a vonatkozó névmás, de az egyik (uralkodók) „akit”-et vonz, a másik (nemzetek) viszont „amelyek”-et. Lehet-e az utolsó névszóhoz egyeztetni a vonatkozó névmást? Milyen szabály érvényes erre a helyzetre?

Az ókorban a pogány uralkodók és nemzetek, amelyek nem akartak az izraeliták vazallusai lenni, összegyűltek Izrael ellen.

A nyelvhelyességi kézikönyvek nem térnek ki arra az esetre, amikor a vonatkozó névmás egyszerre két, különböző kötőszót kívánó főnevet követ. Azt viszont hangsúlyozzák, hogy a gyűjtőnevek mellett az „amely” kötőszót használjuk, ezért azt javaslom, hogy a kérdezett mondatba is ezt tegyük:
„Az ókorban a pogány uralkodók és nemzetek, amelyek nem akartak az izraeliták vazallusai lenni, összegyűltek Izrael ellen.”
L. Grétsy László–Kemény Gábor, Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, 2005, 610.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra