kastély, charta

2012. 03. 28.

A szövegben nagy vagy kis kezdőbetűt kell-e írni az alábbi esetekben? Pl. egy kastélynév teljes tulajdonnevének gyakori leírása helyett a róla szóló szövegben csak a kastély szót írom, vagy a .X..Charta teljes neve helyett csak a charta szót használom?

A 188/d. szabálypont szerint az intézménytípusokat jelentő szavakat akkor is kisbetűvel írjuk, ha egy bizonyos intézményre utalnak. Ennek a szabálypontnak az alkalmazását javaslom a kastélynevek esetében is. Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyve kitér arra, hogy a szerződések, törvények rövidebb elnevezései szintén kisbetűvel írandók. Ezek alapján a „kastély” és a „charta” írásmódot javaslom. L. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2004, 140.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra