ikes igék

2012. 03. 29.

Ikes igék ragozásának jelenlegi szabálya mikor fog megszűnni?

Az ikes igék eredetileg szenvedő és visszaható jelentéssel rendelkeztek. Ez a rendszer azonban már a 17. században felborult, az ikes és az iktelen igék összekeveredtek. Napjainkban az ikes igék szabályos használata egyre inkább a kijelentő módú, jelen idejű, egyes szám harmadik személyű igealakra korlátozódik (pl. eszik, fázik). A helyzetet bonyolítja, hogy vannak nem állandó ikes igéink, melyeknek csak a harmadik személyű igealakja ikes (pl. mászik, hazudik). Simonyi Zsigmond „úri igeragozás”-nak nevezte ezt a ragozást, hiszen a nyelvjárások többsége, valamint sokszor a beszélt nyelv sem ismeri. Bár a választékos és az írott nyelvhasználatban még tartja magát, ott is visszaszorulóban van. A Magyar nyelvhasználati szótár azt ajánlja, hogy a kijelentő módú, jelen idejű, egyes számú alakokban törekedjünk az ikes alakok használatára, de ha erőltetettnek, mesterkéltnek érezzük ezeket, akkor ne használjuk őket. L. Balázs Géza–Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007, 112-113.; Grétsy László–Kemény Gábor szerk., Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, Bp., 1996, 264.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra