elemismétléses képzőbokrok (-lal/-lel; -tat/-tet; -dad/-ded)

2012. 03. 31.

A „szívlel”, „koplal”, „taglal” stb. igéinkben a „lel” ill. „lal” szóelem az „l” igeképzőnk egy változata-e, vagy egy másik képző? S ha az „l” igeképző változata, akkor miért ismétlődik meg benne ugyanaz a képzőelem? Van-e hasonló toldalékunk?

A -lal/-lel az ősmagyar korban létrejött elemismétléses képzőbokor, melyben az eredeti jelentés megerősítése, nyomatékosítása végett szerepel kétszer ugyanaz a képző. Hasonló módon jött létre az ősmagyar korban a -tat/-tet, valamint az ómagyar korban a -dad/-ded: olvastat, kerekded.
L. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet, Osiris, Bp., 2003, 144., 147., 357.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra