Krisztus és kereszt

2012. 04. 01.

Milyen összefüggés van a „Krisztus” név és a „kereszt” szavaink között? Ugyebár a mássalhangzók megegyeznek a fenti hangsorokban, de ez merő véletlen volna? Hogy lehet az, hogy a Megváltó és a hozzá tartozó szimbólum hangalakja így „rímeljen egymásra”?

„Krisztus” szavunk a görög „Khrisztosz” ‘Felkent’ alakból ered, a „kereszt” szó pedig a latin „crux”-ból (vö. német Kreuz, svéd kriss, szláv krizs, kreszt, krszt). A két szót Krisztus kereszthalála szorosan összekapcsolja, ez mutatkozik meg például a „keresztény” szóalakban.
Az eredetileg „keresztyén” alak a hellén-latin „chistianus”-ra vezethető vissza, melynek jelentése: krisztusi, Krisztushoz tartozó. A szóalakot a nyelv beszélői a „kereszt” szóval hozták kapcsolatba, ezt tükrözi a „keresztény” forma. Ma a kétféle alak felekezeti különbséget mutat: a „keresztyén” a protestánsok, a „keresztény” pedig a katolikusok által használt szó.
L. Czuczor Gergely–Fogarasi János, A magyar nyelv szótára, 1862. http://osnyelv.hu/czuczor/
Kiss Jenő–Pusztai Ferenc, Magyar nyelvtörténet, Osiris, 2003, 203.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra