betűrendbe sorolás

2012. 04. 02.

Miként kell helyes betűrendbe sorolni az alábbi színeket:
Vörösesszürke
Vörös, piros, tűzvörös
Vagy:
Vörös, piros, tűzvörös
Vörösesszürke

Azért vagyok bizonytalan, mert arról olvastam az OH.-ban, hogy a szóközöket és a kötőjeleket nem kell figyelembe venni (31. o.), de olyan felsorolásra, ahol vessző is van a betűrendbe sorolandó szavak között, arra nem találtam szabályt.

A 14. helyesírási szabálypont f) része szerint a több szóból álló egységek esetében a könyvtárügy és szakirodalmi tájékoztatás területén követendő eljárást a hazai és nemzetközi szabványok írják elő. Az érvényben lévő szabvány alapján (MSZ 3401-81) az írásjeleket (valamint a mellékjeleket, ékezeteket) a betűrendbe soroláskor nem kell figyelembe venni. A figyelembe veendő jelek: a térköz, a szimbólumok, a számok és a betűk. (Rácz Ágnes, A katalógus szerkesztése, Budapest, 1987., 74.)
A szóhatárokat a betűrendbe soroláskor nem vesszük figyelembe (AkH. 14/e. pont), vagyis a helyes sorrend:
Vörösesszürke
Vörös, piros, tűzvörös
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra