magától értődő/értetődő

2012. 04. 03.

Gyakran hallom általam nagyra tartott emberektől, hogy a „magától értetődő” nem csak hogy nem szép, de nem is helyes, a helyes változat a „magától értődő” lenne. Próbáltam kettészedni a szót, a következő eredményre jutottam: valami „megértődik”, vagy „megértetik”, és ez a kettő majdnem teljesen azonos értelmű, tehát valóban fölösleges a két ragozás közös használata. Hasonló példát keresve jutottam el az „adódik” és „megadatik” szavakhoz, amely esetben valóban nem mondjuk azt, hogy „adatódik”. Mégis sokan, még irodalomprofesszorok is használják azt, hogy „magától értetődő”. Mi tehát a helyes verzió, és hogyan lehet indokolni?

Mindkét melléknévi igenévi alak szenvedő értékű, és jelentésük is azonos. Az értődő a szabályosabb alkotású, hiszen az értetődő alakban szenvedő és visszaható képző egyaránt található, ami fölösleges képzőhalmozás. Egyik alak sem tartható hibásnak, a magától értetődő azonban gyakoribb, míg a magától értődő enyhén régies, választékos (Nyelvművelő kéziszótár, Autor Könyvkiadó, Budapest, 1996, 155.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra