helyre

2012. 04. 04.

Egybeírás vagy különírás?
helyre()tesz: ha határozószóként áll, akkor külön írjuk (például: Helyre teszi/rakja a könyveket.).
Más értelemben: helyre()tesz valakit (rendreutasít, eligazít valakit); egybeírandó-e?

A helyre határozóragos főnév, határozószó különírandó, a jelentése hozzávetőlegesen ‘a térnek meghatározott részére’. Például: Péter másik helyre teszi a dobozokban tárolt könyveket. Továbbá: egy helyre gyűlnek, helyre vetés (Osiris Helyesírás, 2004, 623. és 804.)
Igekötőként egybeírandó, a jelentése alapvetően ‘eredeti, előbbi helyére’, illetve ‘eredeti, rendes állapotába’: helyretesz ‘helyére visszatesz’ (Például: Péter végre helyreteszi az eddig dobozokban tárolt könyveket.), helyrezökken ‘helyére visszazökken’.
Az esetek egy részében módosul az ige eredeti jelentése az igekötő által: helyreáll ‘ismét rendes állapotába kerül’, helyrehoz ‘megjavít’, helyrejön ‘meggyógyul’.
(Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 535. és 536.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra