két-három oldalnyi

2012. 04. 04.

Átnéztem már a helyesírási szabályzatot, de valahogy egyértelmű feleletet nem találok a kérdésemre.
Az világos, hogy a kétoldalnyi szót egybe kell írni, és az is világos, hogy az ajak-fog hang szót pedig külön.
De ez utóbbi szabály ráhúzható arra az esetre is, ha a szám összetett (tehát pl. két-három oldalnyi), vagy a „-nyi” erősebb, és egybe kell írni (két-háromoldalnyi)?

A kifejezés értelmezhető a harmadik mozgószabály alapján (139/c. helyesírási szabálypont). A két azonos utótagú összetétel (kétoldalnyi, háromoldalnyi) különböző előtagja egymással mellérendelő (jelen esetben választó) kapcsolatba lép, az ilyen szerkezetű mennyiségjelzős előtagot (két-három) kötőjellel kapcsoljuk össze, és különírjuk az utótagtól: két-három oldalnyi.

Megközelíthetjük a kérdést a 262/i. és a 119. szabálypont felől is. Kötőjelet teszünk ki egy számkapcsolatban, ha az hozzávetőlegességet, vagylagosságot fejez ki: két-három. A -nyi képzős egyszerű mellékneveknek pedig csak az egyszerű számnevekkel való kapcsolatát írjuk egybe, tehát a kérdezett kifejezés számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra