hagymás fogasír

2012. 04. 05.

A hagymás fogas-ír nevű növény kapcsán merült fel, hogy honnan is eredhet a neve.
Az egyik forrás szerint: „Régen foganőtt fűnek is hívták, mert fogazott leveleinek hónaljában kis sarjrügyeket hajt, amit a nép fognak, máskor hagymának néz. Nagy C-vitamin tartalma miatt fogínysorvadás, skorbut és tüdővész ellen használták. (Fogas-ír = fogra ír!).” (D. Nagy Éva: Vadvirágok 2. Búvár Zsebkönyvek)
A másik forrás Grétsy László válasza egy olvasói levélre – az enyémre: „Egy apró megjegyzésem lenne a leíráshoz. A fogas-ír nem arról kapta a nevét, hogy a ‘fogra ír’. Az ír a régi magyar nyelvben ‘gyökér’ jelentésben is használatos volt, így a növény neve ‘fogas gyökér’ jelentésű. Népi elnevezései közt van is olyan, hogy foggyökér.”
Mit lehet erről mondani? Esetleg mindkettő, mert az emberek régen hajlamosak voltak hasonlót a hasonlóval alapon gyógyítani, és mert fogas volt a levele és a gyökere is, ezért a fog betegségeire használták?

A témával kapcsolatban két olyan szöveghelyet is fellelhetünk, amely Grétsy László válaszával áll összhangban:
Tolnai Vilmos 1928-ban idézi Diószegi Sámuel 1813-ban megjelent Orvosi Fűvész Könyve Toldalék Laistromainak 353. lapját (l. Nyelvtudományi Közlemények. 47: 16), ahol a fajnevek eredetét adja meg. Ezek szerint vannak „a termet, minéműség után alkotott nevek: […] fogasír (Dentaria), gyökere vagy: íre pikkelyes, fogas” (Tolnai 1928: 16). Diószegitől ugyanezt a helyet idézi Rácz János is 2002-ben (MNy. 98: 289). Mivel megjegyzést nem tesz hozzá, gyaníthatóan egyetért az etimológiával.

Az ír szóhoz még adalék egy 1906-os idézet Csapodi Istvántól (MNy. 2: 216): „F. [= Fialowski] a fogasír (Dentaria) nevét foganőtt fű-re javítja. Azonban kár ezt megbolygatni, mert vele dül vagy áll egy másik érdekes növénynevünk sorsa. Ugyanis a Corydalis cava magyar neve Gönczy könyvében likasír. F. nem említi. Érthetetlennek látszó szó. Tanuló koromban azt képzeltem, lika-sír, mert mélyen a földben, mintegy mély sírban van a töve. Szily Kálmán szóbeli közléséből tudom, hogy ő a likas-ír szóban az ír-nek gyökér értelmet tulajdonít. (Vö. Nyr. 25: 537.) E mellett szól a növény botanikus neve, Cory-dalis cava és a NySz. egyik mondata a likas szó idézetei között: „A keresztes fűnec kéc virága vagyon, likas az gyökere” (Mel. Herb.). Kár, hogy az újabb botanikusok, nem bízván a likasír helyes voltában, odvas keltikének nevezik. (Wagner J. Magy. vir. növényei).”

Érdemes még azt is megjegyezni, hogy Vörös Éva: Magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára tartalmazza a foganőtt fű elnevezést, de nem a hagymás fogasírra, hanem a piros kenderkefűre vonatkoztatva.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra