stressz-szint, Nokia-dolgozó

2012. 04. 05.

Egybe, külön, vagy kötőjellel írjuk?
stresszszint
stresszkutatás
Nokia dolgozó

Ha egy összetett szó előtagja hosszú msh-ra végződik, utótagja pedig ugyanolyan msh-val kezdődik, megtartva az alkotó tagok írásmódját, az összetételt kötőjellel tagoljuk: stressz-szint (62. helyesírási szabálypont).
A jelöletlen birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: stresszkutatás (128/c.).
Ha egy tulajdonnév egy köznévvel valamilyen jelöletlen (jelen esetben birtokos jelzős) összetételt alkot, kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Nokia-dolgozó (140/b.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra