szóelemekre bontás

2012. 04. 05.

Legyen szíves bontsa szóelemeire az alábbi szavakat: „félhetnékjük”, „boromissza”, „bornemissza”, „örömest”, „társaságbeli”, „alkalmatlankodásaiért”.

Az alábbi szavak majd mindegyike rendhagyó, némelyeknél a szóelemek szabályos sorrendje borult fel, az örömest esetében a morfémák már nem feltétlenül választhatók el a szinkrón nyelvvizsgálat során.

félhetnékjük (a feltételes módú igealak aktuális szófaja főnév)
fél: szótő, -het: hatóige-képző, -né: feltételes mód jele, -k: igei személyrag, E/1., ált. rag., -jük: birtokos személyjel, T/3.
boromissza (szervetlen összetétel, csak családnévként találkozhatunk vele)
bor: szótő, -om: birtokos személyjel, E/1., isz(ik): szótő, -sza: igei személyrag, E/3., hat. rag.
bornemissza (szervetlen összetétel, főnév és melléknév)
bor: szótő, nem: szótő, isz(ik): szótő, -sza: igei személyrag, E/3., hat. rag.
örömest (ragszilárdulással létrejött határozószó)
öröm: szótő, -es: melléknévképző, -t: határozórag
társaságbeli
társ: szótő, -(a)ság: főnévképző, -beli: képzőszerű utótag
alkalmatlankodásaiért
alkalm-: szótő, -atlan: fosztóképző, -kod(ik): igeképző, -ás: főnévképző, -ai: birtoktöbbesítő jel, -ért: határozórag
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra