igekötős melléknévi igenév

2012. 04. 12.

Szerintem meglehetősen magyartalan a következő megfogalmazás: „hét napig elérhető”
Szerintem helyesen: „hét napig érhető el”
Vajon igazam van, vagy mindkét fogalmazás elfogadható a magyar nyelvben?

Az igekötős igék szórendje a közlés szándékától, a mondat hangsúlyviszonyaitól függ. Ha az ige elé hangsúlyos határozó kerül, pl. hét napig érem el (nem nyolcig), akkor az igekötő hátrakerül – ez a fordított szórend.
Az igekötős igenevek (pl. elérhető) összeforrottabbak, mint az igekötős igék, és nem is válnak el igekötőjüktől még a fentebb írt esetben sem, ezért a „hét napig elérhető” szerkezet jó. A melléknévi igenév igekötőjének hátrakerülésében valószínűleg szerepe van az igés változatnak és a tagadó formának – ekkor ugyanis a fordított sorrend a szokásos – hét napig nem érhető el.
Forrás: Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/ZimanyiMondattan1.pdf
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra