olasz, talján

2012. 04. 13.

Miért nevezzük az olaszokat olaszoknak? Majdnem minden nyelven az Italia módjait, módusulatait használják.

Az olasz szó a magyarban szláv jövevényszó, eredetéről a Magyar etimológia szótár ezt írja: „Szláv eredetű szó: régi szerb-horvát, szlovén Vlasi (‘olaszok’). Az ősszlávban ez a név jelölte általában az újlatin népeket, vlasi és vlahi változatokban. A szó az ófelnémet walhisc (‘újlatin’) átvétele; ez végső soron egy közelebbről meg nem határozható kelta törzs nevéből ered, s etimológiailag az angol Welsh (‘walesi’) szóval kapcsolatos; a németben a legújabb korig használatos volt a Welschland megnevezés, amely Itáliát, Hispániát és Franciaországot foglalta magában. A szláv szó két változatából született a magyarban egyfelől az oláh, másfelől az olasz; a szóeleji mássalhangzó-torlódás a v vokalizációjával oldódott fel: vlasz > ulasz > olasz.

A magyarban is volt az italiano szóból alakult népnév, a talián, talján (Petőfi János vitézéből is ismerős lehet), mégis az olasz vált általánossá.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra