alárendelő mondat

2012. 04. 15.

Miképpen lëhet mëgállapítani ëgy összetëtt mondat esetében, hogy mëlyik a fő- és mëlyik a mellékmondat?

Az összetett mondat két nagy csoportja a mellé- és az alárendelő.
Főmondata és mellékmondata az alárendelő mondatoknak van. Általánosságban: a főmondat valamilyen részletét fejti ki bővebben a mellékmondat, ezért erre a főmondat segítségével lehet rákérdezni. Pl. Felmentem arra a dombra, amelyik a szobám ablakából látszik. Melyik dombra mentem föl? – Ez a főmondat, a másik, vagyis a mellékmondat pontosabban írja le, melyik dombról van szó. Egy másik példa: Ha idejössz, meglátod a holdat. Mikor látod meg a holdat? Az első mondat a mellékmondat, a második a főmondat. Ebből a példából az is látszik, hogy e két mondat sorrendje nem kötött.
A főmondatban sokszor utalószó (a távolra mutató névmás) irányítja a figyelmet a mellékmondatra, az első példamondatomban az arra. A mellékmondatokat általában kötőszó vezeti be, nagyon gyakran a hogy és a kötőszószerepű vonatkozó névmás; a példamondatban az amelyik.
Részletesebben bármelyik általános vagy középiskolai nyelvtankönyvből lehet tájékozódni, illetve a Magyar grammatika c. egyetemi tankönyvből (Keszler Borbála szerk., Bp., Nemzeti, 2000), a Strukturális magyar nyelvtan (Kiefer Ferenc szerk.: Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) vagy az Új magyar nyelvtan (É. Kiss-Kiefer-Siptár, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.) c. könyvekből.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra