a tanszékek neve

2012. 04. 17.

PPKE Vitéz János Kar
Magyar Nyelvi, Irodalmi és Kommunikáció Tanszék
– ehhez az írásmódhoz ragaszkodik a tanszék!
Kérdésem: e belső szervezeti egység (tanszék) nevének írására a Hi. szab. 189. §-ának az mely pontját kell irányadónak tekinteni: \\\”c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk\\\” vagy „b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve akkor írandó intézménynévszerűen, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van”.
Szerintem a \\\”magyar nyelvi, irodalmi és kommuikáció tanszék\\\” nevében nincs semmi egyedi; az vesszővel elválasztott, ill. kötőszóval összekapcsolt több azonos rendeltetésű kisebb egység típusnevéből tevődik össze. Ennek megfelelően én kis kezdőbetűkkel írni vélem helyesnek (Legfeljebb plakáton vagy a tanszék bejárati ajtaján – tehát kiemelt helyen – írnám az első szavát nagy kezdőbetűvel: Magyar nyelvi, irodalmi és kommunikáció tanszék.)
Kérem szíves állásfoglalását.

Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében a példákból következtethetünk. A 219. oldalon az egyedítésre ezt találjuk: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék (Szent István Állatorvostudományi Egyetem), a 216. oldalon: ELTE Növényszervezettani Tanszék.
Mivel ez a szabályozás az idesorolható jelenségek sokfélesége miatt csak keretjellegű, érthető, hogy e területen bizonytalanság tapasztalható. A bizonytalanság a nagyobb szervezeti egység – egyediség és az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusai között áll fenn. A szabályzat sajnos nem képes az élet minden jelenségét szabályozni. A szabályzat felülvizsgálata során foglalkoznak a kérdéssel. Mi elfogadhatónak tartjuk az átmeneti megoldásokat: vagyis, aki úgy óhajtja, saját intézményi egységét csupa nagybetűvel írja, mások kicsivel. Fábián Pál, a korábbi szabályzat egyik fő alkotója, saját tanszékét, a Mai Magyar Nyelvi Tanszéket mindig nagybetűvel írta, a lexikonokban azonban csupa kisbetűvel szerepel.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra