megértet

2012. 04. 23.

Lapjukon olvastam a „megértet” szóról a véleményüket. Sajnos ez egy
önkényes formai szabály kedvéért érthetetlenné teszi a mondanivalót, és
emiatt teljesen összekeveredik az „ért” és „ér” (érint) ige. Az érik és
ér (értéke van) igéről már nem is szólva…

Így lehet különbséget tenni:
ért – érttet
ér – értet, érinttet

Csak megismételni tudom a korábbi válaszunkat (http://www.e-nyelv.hu/2011-09-22/megertet/): A helyesírási szabály kidolgozói túlságosan bonyolultnak találták volna az érttet, érinttet stb. alakokat. Ezek ráadásul a kiejtésnek sem felelnének meg, hiszen mindenképpen csak értet, érintet formában mondhatók ki. A félreértés esélye igen kicsi, hiszen a szövegkörnyezetből kiderül, melyik értelmében használjuk az alakot:
Hosszas tűnődés után végre megértettem a problémát. (cselekvő)
Hosszas vita után végre megértettem vele a problémát. (műveltető)

Az azonosalakúság (homonímia) nem ritka jelenség a nyelvekben, hiszen véges számú elemből (beszédhangból) kell igen nagy, – elvileg – végtelen számú szót létrehozni. Néhány példa: ír (‘lejegyez’, illetve népnév), légy (rovar, illetve a lesz ige E/2. felszólító módú rövid alakja), megint (‘megró’, illetve ‘ismét’), ár (‘cipészszerszám’, ‘vízmennyiség’, ‘pénzben kifejezett érték’, ‘száz négyzetméternyi területegység’). Mint látható, a homonim szavak lehetnek azonos szófajúak (pl. az ár csak főnév lehet), de lehetnek különbözőek is (pl. az ír mint ige és mint főnév).

További olvasásra ajánlom Nádasdy Ádám cikkét: http://magyarnarancs.hu/egotripp/modern_talking-65721

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra