szomszédai ~ szomszédjai

2012. 04. 26.

Hogyan írjuk helyesen a szomszédait szót?
Pl. Írd fel a 3 szomszédait vagy szomszédjait!

Az úgynevezett birtoktöbbesítő jelnek két változata az -ai/-ei és a -jai/jei. Általában a szótő végződése határozza meg, hogy melyik változatot használjuk: magánhangzó esetén a -ja/-je, a legtöbb mássalhangzóra végződőeknél az -a/-e, (pl. az -s, -sz, -z, -zs, -c, -cs, -dz, -dzs, -l, -m, -ny, -ly végűeknél), a többi mássalhangzó után a -ja/je a szokásos alak. Vannak ingadozó alakok is, mint pl. a szomszéd. A szóhoz egyes szám harmadik személyben szabályosan a -ja kapcsolódik, tehát szomszédja, ezt a toldalékos formát tartalmazza a Magyar Helyesírási szótár és az Osiris Helyesírás is. Viszont a Magyar Nemzeti Szövegtár (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) adatai szerint a szomszédai alak sokkal gyakoribb.

Tehát mind a szomszédai, mind a szomszédjai alak egyaránt helyes, ezt támasztja alá az is, hogy a Nyelvtudományi Intézet oldalán található alaktani táblázat (http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/e-szokincs/alaktan) mindkét változatot tartalmazza.

Ajánlom korábbi válaszainkat is: http://www.e-nyelv.hu/2007-02-10/szomszedai-szomszedjai/ és http://www.e-nyelv.hu/2010-04-27/szomszedja-szomszeda/.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra