horgászik, vadászik

2012. 04. 27.

Azt szeretném megtudni, hogy az olyan szavakban, mint \”horgászik\”, \”vadászik\” stb. a -szik az igeképző, esetleg az -sz, vagy pedig az -ik? Mert a \”bolhászik\” és a \”horgászik\” szavakban mintha ugyanaz az igeképző bújkálna, ugyanakkor mintha különbözne a \”haragszik\” igétől.

Valóban, a horgászik, vadászik ige és a haragszik ige eltérő módon tagolható szóelemekre (ehhez l. pl. Keszler Borbála [főszerk.] 2000. Magyar grammatika):

A horgászik ige szótöve a horog- (ebben az esetben a hangzóhiányos horg- alakban), ehhez kapcsolódik az -ász képző, majd az -ik igerag. A vadászik ehhez hasonló: a szótő a vad-, az -ász képző, az -ik pedig igerag.

A bolhászik ige (amelyre szótárainkban, a Czuczor–Fogarasit leszámítva, nem találtam adatot, de az interneten számos találata van) szintén hasonló a fentiekhez: a szótöve a bolh-, ehhez az -ász képző, majd az -ik igerag járul. Ma már inkább a -z képzős változata él, ráadásul nem feltétlenül ikes formában: bolház(ik) – iktelenül olvasható az Osiris-helyesírás szótári részében is. Viszont az sz-es alak található meg a bolhászkodik igében.

A haragszik igénél ezzel szemben az -sz a szótő része (haragsz-), az -ik pedig szintén igerag. Érdekességként megemlítem, hogy ennek az igének a töve az úgynevezett v-s, azon belül is az sz-es és d-s változatú igetövek közé tartozik, többi alakja: haragud- (pl. haragudjon) és haragv- (pl. haragvó).

(KJ)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra