Keletrómai Birodalom

2012. 04. 27.

Kérdésem a történelmi államnevekkel kapcsolatos. A történelmi olvasókönyvekben láttam, hogy a Keletrómai Birodalom illetve Nyugatrómai Császárság nevek kötőjellel Kelet Római Birodalom, Nyugat-Római Császárság formában szerepelnek. Ezzel szemben a MTA Magyar helyesírási szótárában a kötőjel nélküli egybeírt forma szerepel. Legyen szíves megválaszolni, hogy melyik a helyes, illetve melyik helyesírási szabály/szabályok alapján írandó helyesen a tulajdonnév.

Az égtájakat jelölő jelzőket általában valóban kötőjellel kapcsoljuk a földrajzi nevekhez: Észak-Afrika, Kelet-Németország, Dél-Korea, Nyugat-Dunántúl stb., és a kötőjelet az -i képzős formákban is megtartjuk: észak-afrikai, kelet-németországi (de: keletnémet), dél-koreai, nyugat-dunántúli stb. (l. A magyar helyesírás szabályai 177/a. pont). Megmarad a kötőjel akkor is, ha ez az alakulat egy újabb tulajdonnév részét képezi: Dél-afrikai Köztársaság. Elképzelhető, hogy a történelmi olvasókönyvek szerzői ennek a gyakorlatnak megfelelően írták a kérdéses neveket.

A Keletrómai Birodalom, Nyugatrómai Császárság stb. elnevezések azonban kivételes helyesírásúak, és ennek oka valószínűleg az, hogy ezekben a nevekben nem egyszerűen égtájmegjelölések vannak (a név jelentése nem egyszerűen ‘a Római Birodalom keleti/nyugati része’), hanem a keletrómai szó ‘bizánci’ jelentésű, a nyugatrómai pedig arra a birodalomra/császárságra vonatkozik, amelynek 402-től kezdve Ravenna volt a fővárosa.

Megemlítem, hogy A magyar nyelv értelmező szótárának (megjelent hét kötetben 1959–1962 között) bizánci szócikkében még kötőjeles formában szerepel a kelet-római szókapcsolat, de az 1961-es Helyesírási tanácsadó szótárban már egybeírva (igaz, kis kezdőbetűkkel) olvasható a keletrómai birodalom neve. A mai mérvadó helyesírási szótárak (Magyar helyesírási szótár [1999], Osiris-féle Helyesírás [2004]) szintén egybeírva tartalmazzák a Keletrómai Birodalom, Nyugatrómai Császárság stb. neveket, így mindenképpen ez a követendő gyakorlat.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra