újra nem tárgyalható, nem újratárgyalható

2012. 04. 27.

Nem így lenne helyes a „Nem újratárgyalható az Európai Unió 25 tagállama által elfogadott fiskális paktum” mondat: „Nem tárgyalható újra az…?”

Két régebbi válaszunkat (http://www.e-nyelv.hu/2011-11-08/hozza-nem-ferheto-vagy-nem-hozzaferheto/, http://www.e-nyelv.hu/2011-12-20/nem-elerheto-nem-erheto-el-elerhetetlen/) idézem:

A Nyelvművelő kéziszótár az Ön kérdésére a következő választ adja: “Az igekötős ható igék folyamatos melléknévi igenevét állítmányként többféleképpen is tagadhatjuk. A hagyományos és az élőnyelvben ma is a leggyakoribb megoldás az, hogy a nem tagadószóra eső erős hangsúly miatt az igekötő elválik az igenévtől, és utána kerül: ez a rendbontás nem engedhető meg. […] Az olyan közlésekben, amelyek a melléknévi igenévnek nem az igei (cselekvés-), hanem a melléknévi (tulajdonság-) oldalát kívánják előtérbe állítani, előfordul, bár egyre ritkábban, az igekötő — tagadószó — igenév sorrend is: az ilyen viselkedés meg nem engedhető. […] Napjainkban egyre inkább terjed egy harmadik, az igekötős igenevet megbontatlan egységben tagadó és ezzel melléknévi (tulajdonság) mivoltát hangsúlyozó megoldás: a változás nem megengedhető.”
A leírtakból láthatjuk, hogy az Ön által kérdezett igekötős ige jelzőként kétféleképpen is tagadható: újra nem tárgyalható, nem újratárgyalható. Mindkét tagadási mód helyes: az előbbi a hagyományosabb, az utóbbi az újabb. Ugyanerre a következtetésre jut egyébként a Magyar nyelvhasználati szótár (111. oldal) is.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra