azonkívül

2012. 05. 04.

Meg tudnák mondani, egybe vagy külön kell-e itt írni azt, hogy azonkívül, és miért?
Ez a munka azonkívül, hogy nehéz, még egészségkárosító is.

A kérdéses kifejezés ebben a mondatban egybeírandó.
A kifejezés eredeti, különírt változatában a határozóragos mutató névmás után álló névutó jelentése: ‘valamitől kifelé levő helyen; valahova nem tartozva; valaki, valami kivételével, valakin, valamin túlmenőleg’ (Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 742.). Ezt a konkrét jelentést megfigyelhetjük az alábbi mondatokban: Azon (a kerítésen) kívül nem mehet a kutya. Azon (az utcán) kívül nem ismerek semmit Pesten.
A 130. szabálypont c) része alapján az az mutató névmásból és névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei. Ilyenkor az eredeti jelentés is megváltozik valamilyen mértékben: azonkívül ‘továbbá, ráadásul, és még’, illetve a hogy kötőszóval itt hozzávetőlegesen ‘nem elég, hogy’.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra