kettős tagadás (megálltam, hogy egyek / ne egyek)

2012. 05. 15.

Kérdésem a „megállni” szó legyőzni a kísértést értelmű használatára vonatkozik. Ha nekem tilos cseresznyét ennem, akkor melyik a helyes, „megálltam, hogy egyek a cseresznyéből” vagy „megálltam, hogy ne egyek a cseresznyéből”?

A magyar nyelv sajátossága, hogy ismeri a kettős, sőt a hármas tagadás fogalmát is: „Soha nem megyek el”, „Soha senki ne tudja meg”, stb.
Kettős tagadást összetett mondatokban is találhatunk, és ezek bizony helyesek (sőt ezek a régebbi formák). Tehát egyaránt helyes a tiltást, tagadást, ellenzést és annak eredményét (elkerülést, óvakodást, őrizkedést) kifejező főmondatot követő mellékmondat állító és tiltó formája is: „Nem tudta megakadályozni, hogy ellopják a kocsiját” és „Nem tudta megakadályozni, hogy el ne lopják a kocsiját”; „Csak kicsibe múlt, hogy le nem szédűle” (Arany János).

Ezek alapján az Ön által kérdezett mondat is mindkét formában helyes: „Megálltam, hogy egyek / ne egyek a cseresznyéből.” (Grétsy László — Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985. II. 925. o.)

L. korábbi válaszainkat is:
http://www.e-nyelv.hu/2007-04-22/kettos-tagadas/
http://www.e-nyelv.hu/2009-11-12/tagadas-mellekmondatban/
http://www.e-nyelv.hu/2011-09-21/tagadas-a-mellekmondatban/
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra