egyikük ~ egyikőjük

2012. 05. 17.

Az egyikőjük szóalaknak mi az etimológiája, alaktanlag miképpen elemzendő?
Köznyelvi alak-e? Jelentése hogyan viszonyul az egyikük szóalakéhoz?

A Nyelvtudományi Intézet Alaktani táblázatai szerint az egyikük az elfogadott szóalak. Ennek tagolása: egyik + birtokos személyjel (többes szám harmadik személy).
A többes szám második személyben létező szóalakként tüntetik fel a táblázatban az egyikőtök változatot (sőt: hármótok, négyőtök), az egyiktek, egyiketek köznyelvi változatok mellett. Az egyikőjük (és az egyikőnk) változat az egyikőtök hatására jöhetett létre, ugyancsak az egyik birtokos személyjeles formájaként. L. erről a témáról bővebben: Laczkó Krisztina: Gondolatok személyjeles számneveinkről és névmásainkról. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály–Kiss Jenő. Budapest, 1991. 399–403.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra