évszámok számjegyekkel való kiírása

2012. 06. 01.

Hogyan írjuk helyesen: kétezernyolc vagy kétezer-nyolc?
Én még úgy tanultam (60 éves vagyok), hogy bármilyen hosszú a betűvel leírt évszám, nem kell kötőjelezni (akárhány összetevős, akármennyi szótag): ezerkilencszáznyolcvankilenc.
Miért látom kötőjellel a kétezres éveket? Hiszen az évszám – tudtommal – kivétel, nem az a szabály vonatkozik rá, mint a számok helyesírására általában.
(Tudom, hogy más számokat kötőjelezünk kétezer fölött, de az évszámra ez tudtommal nem vonatkozik. Vagy már nem érvényes ez a szabály sem?)

Az Osiris Helyesírás azt írja az évszámok betűvel való jelölésével kapcsolatban, hogy „az évszámokat mindig arab számok jelölik, betűírást nem szokás alkalmazni. Régebben – a választékos stílus jegyében – a mondat elején álló évszámot betűvel írták, ez ma már csak fejezetkezdő iniciálé esetén javasolható” (vö. 416. o.).
Az 1984-ben megjelent A magyar helyesírás szabályai sem tartalmaz külön leírást az évszámok betűvel való írásának speciális eseteiről. A váltás valószínűleg ennek a helyesírási szabályzatnak (11. kiadás) a megjelenése kapcsán történhetett, hiszen a 10. kiadás 1954-ben jelent meg.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra