alkalmi tulajdonnév

2012. 06. 11.

Szeretném megkérdezni, hogy helyes gyakorlatnak tekinthető, ha egy hivatalos szövegben említett tulajdonnevet a szöveg további részében köznévvel helyettesítünk, akkor ezt a köznevet mondat közben nagybetűvel írjuk.
Pl.: Az ünnepségen Dr. X.Y. polgármester is részt vett. Az ünnepség keretében a Polgármester díjakat adományozott.

A közszókat alapvetően kisbetűvel kezdjük. Levelekben és hivatalos iratokban szokás nagy kezdőbetűvel írni a megszólításban szereplő közszókat is (Drága Ilonka Néni!), szöveg belsejében azonban ezek ismét kisbetűsek lesznek: Légy szíves,
barátom, látogass meg minket! Fokozott tisztelet kifejezésére megengedett a szöveg belsejében is a nagy kezdőbetű használata, de csak a megszólítás első szaván: Bocsássa meg, Igazgató úr, hogy soraimmal fölkeresem! (A magyar helyesírás szabályai, 149. pont).

A kérdéses szövegben azonban nem megszólításról, hanem említésről van szó, vagyis fölösleges a nagy kezdőbetű használata: Az ünnepségen Dr. X.Y. polgármester is részt vett. Az ünnepség keretében a polgármester díjakat adományozott.

Szerződésekben, jogi szakszövegekben általános gyakorlat az alkalmi tulajdonnevesítés (pl. Vevő, Eladó, Vásárló szavak nagy kezdőbetűzése), illetve hivatalos iratokban egyes intézményi egységek nagybetűsítése (l. http://www.e-nyelv.hu/2011-03-08/kozszavak-nagy-kezdobetuje-hivatalos-iratokban/), de a példa nem ilyen típusú szövegnek, inkább újsághírnek tűnik, tehát a kisbetűzést ajánlom.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra