alkotta

2012. 06. 13.

Helyës ez: „Számíttassék ki az AG, EC, BH, FD ëgyenësëk metszéspontjai alkotta paralëlogramma területe.”? (Az „alkotta” használatára gondolok.)

Az alkotta ún. igei igenév (régebben: igenév-ige). A korábbi grammatikák a melléknévi igenév alfajaként tartották számon, az újabb nyelvtanokban azonban az igenévrendszer negyedik tagja. A -t/-tt képzős melléknévi igenevek személyragozott alakjáról van szó, pl. nagymama sütötte (rétes), az olvastam (könyv). Itt: metszéspontja alkotta (paralelogramma). Teljesen szabályos. (Vö. Magyar grammatika, 236.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra