Wechsler-féle skála

2012. 06. 18.

Szakszöveg fordításakor gyakran okoz problémát, hogy a tesztek, skálák angol elnevezését magyarra fordítva mit kell nagybetűvel írni. Például: Wechsler Adult Intelligence Scale = Wechsler Felnőtt Intelligencia Skála vagy Wechsler-féle felnőtt-intelligenciaskála? (Nagybetű, illetve egybe-külön írás.) Melyik szabályt kell alkalmazni ilyen esetekben?

A kérdezetthez hasonló szerkezetek a magyarban nem számítanak tulajdonnévnek, ezért fölösleges minden tagjukat nagy kezdőbetűvel kezdeni. Szintén nem szerencsés az angol kifejezések szolgai fordítása sem, amely nincs tekintettel a magyar helyesírási szabályokra (például az egybe- és különírásra). Ezek alapján a Wechsler-féle felnőtt-intelligenciaskála formát javaslom. (A felnőtt-intelligenciaskála az úgynevezett szótagszámlálási szabály miatt kötőjeles.)

A kis és a nagy kezdőbetűkkel egyébként A magyar helyesírás szabályainak 143–153., a külön- és az egybeírás eseteivel pedig a 95–142. pontjai foglalkoznak.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra