egyházi rövidítések

2012. 06. 22.

Önök szerint helyesek-e az alábbi rövidítések, vagy sem? (A pontot kérdőjelezik meg néhol a naptárunk lektorai.)

ap., apk.: apostol(ok)
eü.: előünnep
evta: evangélista
fp., fpk.: főpap(ok)
fszvt., fsztvk.: fölszentelt vértanú(k)
hv.: hitvalló
ingy. orv.: ingyenes orvos
nvt.: nagyvértanú
pr., prk.: próféta, próféták
P. u.: Pünkösd után
rem.: remete
sza.: szentasszony
szé.: szentéletű atya
tsa., tsai: társa, társai
uü.: utóünnep
ünz.: ünnepzárás
vt., vtk.: vértanú(k)
vtnő : vértanúnő

A valódi rövidítéseket ponttal zárjuk le (l. A magyar helyesírás szabályai [AkH.], 278. pont; Osiris-féle Helyesírás [ OH.] 2004: 360). Mivel a kérdezett formák is valódi rövidítések (nem országjelek, mértékegységjelek stb.), ezért ezeket is ponttal ajánlom lezárni:

ap., apk. (Az ap. forma megtalálható a Gyurgyák János-féle Rövidítésszótárban is.)
eü.
evta. (A pontot akkor is ki kell tenni, ha a rövidítés a szó utolsó betűcsoportjával vagy szótagjával végződik, l. OH. 2004: 363. A Rövidítésszótárban egyébként az evang. olvasható az evangélista rövidítéseként, de az Önök által javasolt forma is használható.)
fp., fpk.
fszvt., fszvtk.
hv.
ingy. orv.
nvt.
pr., prk. (A Rövidítésszótárban próf. alakban.)
P. u. vagy p. u. (A magyarban az ünnepnevek nem számítanak tulajdonnévnek, l. AkH. 145., de az egyházi helyesírásban elképzelhető ettől való eltérés, l. http://www.e-nyelv.hu/2011-09-16/vallasi-fogalmak-kezdobetuje/)
rem.
sza.
szé.
tsa., tsai. (A tsai. forma után is kell pont, l. pl. OH. 2004: 1409.)
uü.
ünz.
vt., vtk.
vtnő (Ennek a végére nem kell pont, mert az összetett szó utolsó tagja teljes egészében megmarad, l. OH. 2004: 366.)

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra