névelő használata mellérendelő szerkezetben

2012. 06. 25.

Szükséges-e a zárójelbe tett névelő a következő két mondatban? Én úgy érzem, hogy nem, csak nem tudom megindokolni, viszont kijavították.

A like explicit elem ugyancsak gyakran fordul elő a forrásnyelvi meghívásokban és (az) ajánlatokban.
Az explicit és (az) implicit formák közötti pragmatikai elmozdulások.

A Nyelvművelő kézikönyv javaslata szerint ha a halmozott mondatrészek mindegyike határozott, akkor ajánlatos kitenni a határozott névelőt, mint az első mondatban: „a forrásnyelvi meghívásokban és az ajánlatokban.”
Elmaradhat a névelő akkor, ha az egynemű mondatrészek szorosabb összetartozását érzékeltetjük, pl. a jelzőkét, mint a második mondatban: „Az explicit és implicit formák…”
(Grétsy László — Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985. I. 87–88. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra