ok-okozat és kötőszók

2012. 06. 27.

A mivel kezdetű mondatok 2. tagmondatában szükséges az ezért?

Mivel a strukturalista és a generatív szemlélet kizárta a kontextus vizsgálatát, (ezért) a nyelvtudomány figyelme a jelentés szemantikai aspektusaira korlátozódott.

A kérdésben megadott mondat tagmondatai ok-okozat sorrendben követik egymást. Ez a sorrend kétféle összetett mondatban jelenik meg: az okhatározói alárendelésben (mivel kötőszóval való kezdés) és a következtető mellérendelésben (ezért kötőszóval való összekötés). Tisztán alárendelő mondatként nem kell az ezért kötőszó a tagmondatok határán, tisztán mellérendelő mondatként nem használjuk a mivel kötőszót az első tagmondat elején. (Magyar grammatika, Keszler Borbála szerk., Bp., Nemzeti, 2000: 516–7)
Átmeneti mondatról van tehát szó. A két tagmondatban együttesen használt különböző minőségű kötőszó leírására nem találtam magyarázatot, de létező jelenség. Tudományos munkákban fellelhető példáiban a hallgatóság figyelmének irányítása érezhető belőle, pl. itt: „Mivel az alanyi és tárgyi esetjegy a magyarban nem kötődik egy-egy invariáns szintaktikai pozícióhoz, ezért É. Kiss (2002) értelmében az esetjegy-ellenőrzés nem kíván meg látható szintaktikai mozgatást.” http://www.nytud.hu/nyk/100/banreti.pdf

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra