szútra, szútrák (szútráni, szútránik)

2012. 06. 27.

Egy angolról magyarra fordított szöveget \”lektorálok\”, ahol az eredeti angol szöveg is már egy fordítás szanszkrit nyelvből. Az angol szöveg (szerintem furcsa) megőrizte bizonyos szanszkrit szavak többes számú alakját. Pl. a szútra többes száma szútráni. A szöveg magyarra fordítója ragaszkodik hozzá, hogy a magyar szövegben ezeknek a szavaknak a többes számú formája szútránik legyen. Nekem ez nem logikus, ha le akarnám \”fordítani\” magyarra, akkor kb. szútrákok lenne a megfelelő…
Magyar nyelvű anyagokban rendesen csak a szútrák többesszámú alakjával találkozom. Van erre egy nyelvtani szabály, aminek segítségével a fordító is megértené (ha igazam van), hogy – idegen szavak beemelése esetén is – magyarul a szótőhöz illesztjük a többes szám ragját, és nem a többes számú alakhoz?

Nyelvhasználati kérdésnek, hagyománynak nevezhetjük azt, hogy a magyarba kerülő idegen szavak többes számát magyar toldalékokkal alakítjuk, hiszen olyan idegen nyelvi tudás kellene egyébként hozzá, amely nem várható el az átlagos anyanyelvi beszélőtől.
Sok nyelvet ismerő kollégám szerint az a tendencia, hogy a saját nyelvi (belső keletkezésű) toldalékokat használják inkább más nyelvekben is, míg a forrásnyelvi ragozást még a műveltebbek is okoskodásnak tartják. A forrásnyelv ismerete műveltség kérdése, pl. az angol nyelvben sok a rendhagyó görög-latin többes számú főnév (criteria, syllabi stb.), mert ezeknek a nyelveknek nagy a tekintélye az angoloknál.
Jelen esetben a magyarok számára készülő fordításban a szútra többes számaként a szútrák átlátható, értelmezhető. Ezt a formát rögzíti az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete is.
(A probléma nagyon hasonlít a médium – média – médiumok vitára, mely a közvéleményt, a nyelvészeket is megosztotta, l. pl. itt: http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/54.html, http://www.nyest.hu/hirek/medium-media-mediumok-mediak.)

Ha nem tud a fordítóval dűlőre jutni, bízza (bízzák) a döntést a kiadóra.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra