csünik, csökik

2012. 06. 28.

Mit jelent a csünik, és mit a csökik?

Mindkét ige tájszó, jelentésük hasonló.
A csünik ’Növésében visszamarad. Csünik a malac.’ (finnugor eredetű), az adatok szerint a Dunántúlon használatos (vö. „A Magyar Tájszótár adatai teljesen egybehangzó lokalizációt nyújtanak: csünik ‘növésében elmarad, kicsiny marad’ járatos a Balaton mellékén és a Csallóközben, megcsünik él Komáromban és megcsün Göcsejben” – A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban, Gáldi László, 1957).
A csökik ’1. Növésben elmarad. 2. Kisebbedik, csökken.’ (török eredetű). (Magyar értelmező kéziszótár) Több szótár erdélyi, székely szónak mondja.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra