magyar, Magyarország

2012. 06. 29.

Milyen esetekben kell nagy kezdőbetűvel írni azokat a szavakat, amelyekben a „magyar” szó van.
Pl: Magyar, magyarok, magyarul, magyarnak, magyarország-ba-ból-nak-ról, stb.

A magyar helyesírás szabályai (AkH.) szerint nem mondatkezdő helyzetben csak a tulajdonneveket kezdjük nagybetűvel, ezek közé tartoznak például a személynevek, az állatnevek, a földrajzi nevek, a csillagnevek, az intézménynevek, a márkanevek, a kitüntetések és díjak nevei, valamint a címek. A népnevek, az eseménynevek, az ünnepnevek stb. azonban nem számítanak tulajdonnévnek a magyarban, bár erős érzelmi töltettel bírhatnak (l. AkH. 143–201. pont).

Ezek alapján a kérdezett szavak helyes írásmódja:
magyar (és toldalékos formái: magyarnak, magyarul, magyarral, magyaros stb.)
Magyarország (és toldalékos formái: Magyarországon, Magyarországra, Magyarországról, Magyarországon stb.), de: az -i képzős alakja kisbetűs, mert melléknévvé vált: magyarországi (magyarországiak stb.).

Néhány egyéb példa:
magyaróra, magyartanítás, magyarság
Magyar Köztársaság, Magyar Királyság (földrajzi nevek), de: magyar köztársasági, magyar királysági
Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság (intézménynevek), de: magyar tudományos akadémiai, magyar olimpiai bizottsági
Magyar Nyelvőr, Magyar Nemzet (címek), de: magyar nemzet mint ‘a magyarok területi-kulturális közössége’.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra