több birtokos – egy-egy birtok

2012. 07. 09.

Miképpen helyës: „a két függvény grafikonjának metszéspontjai” vagy „a két függvény grafikonjainak metszéspontjai”? (tudván, hogy mindën ëgyes függvénynek csupáncsak ëgy grafikonja van)

Amikor több birtokosnak van egyénenként egy-egy birtoka, felmerülhet kérdésként, hogy végeredményben egyes vagy többes számot használjunk, hiszen mind a két megoldás félreértési lehetőséget hordoz magában (vagy azt, hogy mindnek külön-külön több is van, vagy pedig azt, hogy az összesnek együtt van csak egy).

A Nyelvművelő kéziszótár idevágó része a következőket írja: „Ha több 3. személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk: lemásolta a könyvek címét (nem pedig: címeit). […] Előfordulhat azonban, hogy ez félreérthető. Ilyenkor ha mód van rá, illetve ha szükséges, valamilyen egyéb, egyértelműbb megoldást keressünk. Pl. a magyar hagyománynak jobban megfelelő Az urak eljöttek feleségükkel. forma helyett ezért — ez utóbbi szemléletet követve — választhatjuk Az urak feleségestül jöttek. változatot is.
A kérdezett mondatban is az egyes számú formát javaslom, „a két függvény grafikonjának metszéspontjai”.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra