írásos formában

2012. 07. 10.

„Kérem, küldje el írásos formátumban!” A „formában” szó helyett a „formátum” szó használata csak fülsértő vagy nyelvhelyességi szempontból is kifogásolható? Ha igen, miért? (Sehol nem találom a formátum szó jelentésének leírását.)

A formátum szó jelentése a Magyar értelmező kéziszótárban: 1. (Szabványos) méret(ű), alak(ú papír, nyomdatermék stb.). 2. [választékos] (Teljesítő)képesség. Ritka formátum.
Az informatikában a formátum jelentése: „adatok számítógépes szerkezetbe rendezésének módja; szövegszerkesztőben szöveg, táblázat elemei megjelenésének és elhelyezkedésének jellemzői” (Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Osiris, Budapest, 2007. 363. o.). Más meghatározás szerint: „A fájlformátum azon eljárásnak meghatározása, hogy egy számítógépes adat (kép, program, hang, adatbázis stb.) miképpen tárolható fizikai adathordozón, illetve hogyan jeleníthető meg egységes módon.” http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlform%C3%A1tum
Az internetes keresés szerint mind a két szerkezet létezik. Az írásos formában a hagyományos, megszokott forma (Google: kb. 60 000 előfordulás), az írásos formátumban ritkán fordul elő (Google: kb. 330).
A „Kérem, küldje el írásos formában!” szerkezetben feltehetően az informatikában gyakori formátum szó a hasonlóság miatt jelenik meg.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra