tekintessék

2012. 07. 10.

Hogyan helyes: tekintessen vagy tekintessék?

Az ikes és iktelen ragozás változásai miatt ma jellemzőbb az iktelen ragozás a felszólító módban, pl. az egyék helyett az egyen.
„Továbbra is csak az ikes ragozás képzelhető el az -atik, -etik, -tatik, -tetik képzővel alkotott szenvedő igéken: dicsértessék, engedtessék, méltóztassék, viseltessék; „Adassék A levél Hunyadi Mátyásnak…” (Arany János). Ezek meggyökeresedett, állandósult formáknak tekinthetők, akárcsak a tessék, tessék-lássék (tetsszék, látsszék, azaz tetsszen, látsszon).” (Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. VI. rész. Alaktan. http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/ZimanyiAlaktanTavasz.pdf).
A tekintetik ige a szenvedő igék ragozásához kapcsolódik, hagyományos toldalékolással: tekintessék.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra