idézőjel és lábjegyzet sorrendje

2012. 07. 12.

Idézéssel kapcsolatosak a kérdéseim.
Egy szerzőtől két idézet állhat-e az alábbi módon, egyetlen, a második idézet végén álló lábjegyzeti számmal?
Pl: Uecker így fogalmaz 1965-ben egy Hans Strelow-val folytatott beszélgetésben: „A művészet lényege manapság nem a tökéletes műtárgy előtti szemlélődés; a művészet maga vált élő dologgá”. „Maga a kép egyáltalán nem fontos, csupán egy gondolat megszületésének velejárója, egy látható impulzus”.
(Nem tudom, hogy egy idézőjelpáron belül állhatnának-e a kérdéses szövegrészek … vagy […] jelekkel elkülönítve, mivel az idézett részek az eredeti műben meglehetősen távol találhatók egymástól, tehát nem csak néhány mondat van közöttük.)

A másik kérdésem a lábjegyzet számának helye: a záró idézőjel és a mondatvégi pont közé kell kerülnie vagy a pont után?

A szövegek formázására sokféle előírás létezik, a kiadványok szerkesztői ezeket előre megadják, tehát ehhez kell igazodni.
Az első problémára azt tanácsolom, hogy a két idézetet – mivel távolabb vannak egymástól – egy Más helyen vagy az illetve szóval válassza el egymástól, és külön lábjegyzetet adjon a második idézetnek.
A második kérdésre: a lábjegyzet számát általában a mondaton kívülre, az írásjel után szokás kitenni.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra