hét mérföldes, hétmérföldes csizma

2012. 07. 31.

Van egy vitánk a mérfölddel kapcsolatban. Az akadémiai szótár egybeírja (már évtizedek óta) pl. hétmérföldes, ötvenmérföldnyi; az Osiris-féle pedig külön. Az e-nyelv is arra hivatkozik egy magyarázatában, hogy összetett szó. Ebben az esetben kérem a szó eredetét és az összetétel levezetését.

A mérföld szerkezetileg összetett szó, jól felismerhető az utótagja, a föld. Az előtag nincs kapcsolatban a mér igével, hanem idegen eredetű, közvetlen forrása a német nyelv ([középfelnémet] mîl, mîle, [német] Meile ’egy fajta hosszmérték’), a magyarban mél ~ mér ’mérföld’ változatokban fordult elő. A föld szó a járóföld mintájára kerülhetett a mér szóhoz (esetleg népetimológiaként, ugyanis a mértföld változatban is használatos volt). (Grétsy – Kovalovszky szerk., Nyelvművelő kézikönyv, 1985, Akadémiai, II. 152. o.)
A magyarul beszélők tudatában a szó összetett volta esetleg nem annyira érzékelhető, talán emiatt döntöttek az akadémiai helyesírásban a hétmérföldes, ötvenmérföldnyi változat mellett, az Osiris-féle Helyesírás szerzői pedig a szó eredetéhez tértek vissza, ez megfelel a helyesírási szabályzat 119. pontjának.
Az OH. Diákszótárában a hét címszóban szerepel az egybeírt forma is egy szókapcsolatban: hétmérföldes csizma, ez az írásmód a 117. b) szabályponton alapszik (itt a hétmérföldes jelentése: ‘Mesében: mérföldeket átérő <lépés>, illetve ezt lehetővé tevő <csizma>). A mesékben használatos hétmérföldes melléknevet a Magyar értelmező kéziszótárban is megtaláljuk.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra